MB Częstochowska
   

75-LECIE POWSTANIA TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO DLA POLONII ZAGRANICZNEJ

Kardynał August Hlond założył w 1932 r. zgromadzenie zakonne Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Celem zgromadzenia jest opieka duszpasterska nad polskimi emigrantami.

Łaska i dobroć pozwalają nam przygotować się na uroczysty obchód Jubileuszu 75-lecia założenia Towarzystwa Chrystusowego. Odbędzie się on w Poznaniu, w dniu 8 września 2007 r. Roczne przygotowanie pozwoli nam duchowo powrócić do korzeni - poprzez wspomnienie dzieł, jakie dokonał Bóg w życiu Towarzystwa i Kościoła poprzez Sługi Boże: Kard. Augusta Hlonda i O. Ignacego Posadzego.

Apostołowie, gdy otrzymali od Chrystusa mandat nauczania: "Idźcie na cały świat i głoście ewangelię...", w tym konkretnym ważnym momencie, nie uświadamiali sobie, iż wraz z upływem wieków, przez ich posługę Dobra Nowina rozprzestrzeni się na wszystkie krańce świata. Potrzeba było czasu, aby Bóg poprzez działanie Ducha Świętego i zaangażowanie powołanych ludzi mógł prowadzić dzieło swojego Syna poprzez wieki i doprowadzić Kościół do krańców świata, na wszystkie kontynenty, aż po nasze czasy.

Kiedy powstawało Towarzystwo, któż mógł przypuszczać, iż nowa rodzina zakonna przez posługę księży z Towarzystwa obejmie troską duszpasterską rodaków emigrujących do tak wielu krajów. Towarzystwo miało swoje Betlejem w Potulicach, Kalwarię w czasie II wojny i w latach komunizmu, ale też może cieszyć się czasem łaski Zmartwychwstania i życia w służbie rodakom w kraju jak i za granicą. Chociaż zmienia się geografia naszej obecności i posługi, to jednak nasza misja w Kościele jest wciąż aktualna. Oczywiście, to wymaga wsłuchania się w głos Boga i Jego Ducha, tak, aby pozwolić się prowadzić Bożym natchnieniem i Jego woli. To wymaga otwartości umysłu i serca oraz rozeznania odpowiedzialnych za tę misję, - aby iść tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni, "gdzie polskie dusze giną".

Zarys Historii Prowincji Północno-Amerykańskiej Księży Chrystusowców.

Pierwszym Chrystusowcem na kontynencie amerykańskim był Ks. Jan Otłowski. W 1957 r. rozpoczął on pionierską pracę dla Polonii w Calgary, która zaowocowała wybudowaniem kościoła. Potem zaczęli przyjeżdżać następni kapłani, pracując jako asystenci na polonijnych parafiach i jako kapelani w zakonach żeńskich. Pierwszy dom zakonny erygowano w marcu 1967 r., w Warren, Rhode Island. W 1974 r. Ks. Władysław Gowin przeniósł siedzibę wiceprowincji do Detroit. W grudniu 1976 r. zakupiono dom w Sterling Heights, który stał się siedzibą prowincji a w tym 2006 r. siedziba prowincji została przeniesiona do Lombard, Ill.
(630) 424-0401
786 West Sunset Ave.
LOMBARD, ILLINOIS 60148-1488

Prowincja Północno Amerykańska Księży Chrystusowców pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polonii Zagranicznej, została erygowana przez Przełożonego Generalnego Ks. Czesława Kamińskiego, 2 lutego 1978 r.

Osoba Sługi Bożego Jana Pawła II nadaje w tym czasie szczególny posiew duszpasterstwa polskiego poza granicami Polski. Historia tej prowincji, to historia ściśle złączona z osobą papieża.

W latach 80-tych pośpieszyliśmy z pomocą posolidarnościowej emigracji zakładając nowe ośrodki duszpasterskie. W San Jose - Kalifornia, w Huston - Texas i Toronto - Kanada, zostały wybudowane nowe kościoły. W San Diego - Kalifornia, w Pompano Beach - Floryda i w Phoenix - Arizona, zostały zakupione kościoły od innych wyznań, aby stworzyć polskie parafie. W Chicago, Milwaukee - Wisconsin, Hamtramck - Michigan, Toledo - Ohio, Portland - Oregon, w Dallas - Texas, w Seattle i Tacoma, w stanie Washington, Lawrenceville - Georgia, Poughkeepsie - New York; w Guelph, Chatham, Regina w Kanadzie, przejęliśmy istniejące już parafie z duszpasterstwem polskim i angielskim. W Lombard, gdzie mieścić się będzie nowy ośrodek prowincji w sierpniu tego roku rozpoczęła się budowa kościoła Bożego Miłosierdzia.

Dzisiaj, po 29 latach, nasza Prowincja liczy 54 kapłanów, którzy pracują w 26 ośrodkach duszpasterskich w Stanach Zjednoczonych i w 7, w Kanadzie. "Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Władcą nam".


(Wg. listów: Ks. Tadeusza Winnickiego T.Chr. Przełożonego Generalnego, oraz Ks. Andrzeja Maślejaka T.Chr. Prowincjała
opracował ks. Klemens Dąbrowski T.Chr.)

Silver Spring, Styczeń 2007

   
św. Maksymilian